Contoh Rumah
Batu Bata Interlok

REKABENTUK RUMAH BATU BATA INTERLOK  

Hampir semua jenis rumah kediaman boleh direkabentuk dan dibina dengan menggunakan batu bata interlok. walaubagaimanapun, terdapat dua aspek rekabentuk yang menjadi kekangan iaitu:

  1. Susunatur pelan rumah adalah bersegiempat (bersudut tepat)
  2. Semua ukuran dinding (panjang, lebar dan tinggi) adalah bergantung kepada jumlah gandaan panjang jenis batu bata yang digunakan. 

Lain-lain prinsip rekabentuk dan pembinaan, seperti ukuran dan pembinaan asas rumah, siling dan bumbung adalah sama dengan kaedah pembinaan konvensional.